AVAREM Kft.

Cím: H-2040 Budaörs Gyár u. 2. Telefon: +36-30-222-2229 Fax: +36-23-344-918 E-mail: info@avarem.eu

Tevékenységek

Az Avarem Kft. a GINOP-8-3.5-18/B azonosító jelű Mikró-, kis- és középvállalkozások technológia korszerűsítése Hitelprogramban vesz részt, melynek köszönhetően 25.000.000,- ft visszatérítendő európai úniós támogatásban részesül. Az Avarem Kft célja az új, LED fényforrások feldolgozásával kapcsolatos technológia sikeres bevezetése. A körforgásos gazdasági modell szemelőtt tartásával az alapanyagból másodlagos ipari nyersanyagok előállítása.

Kedvezményezett neve: Avarem Kft.

A projekt címe és célja: : Forgóeszköz finanszírozás – Igénybe vett szolgáltatások költsége, munkaerő költségek

A projekt azonosító száma: GINOP-8.3.5-18/B

Visszatérítendő támogatás típusa: hitel

Visszatérítendő támogatás összege: 25 millió Ft

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A kormányhivatal a GINOP Plusz-3.2.1-21 „A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül” elnevezésű munkaerőpiaci program az Európai Szociális Alap+ és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény felhatalmazása, valamint a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló 100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 41. § (1) bekezdés c) pontja alapján a munkaadó részére, a munkaadó kormányhivatal által az alábbi, feltételesen vissza nem térítendő, továbbadott támogatást nyújtja: munkaerőpiaci alkalmazkodás támogatás jogcímen.

Kedvezményezett: Avarem Kft.
Székhely: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Adószáma: 13301796-2-13

A Támogató döntése alapján a vállalkozás 4 137 241 Ft összegű, feltételesen vissza nem térítendő támogatásra jogosult, amiből:

Képzési költség támogatás: 2 940 000 Ft
Kieső munkaidőre járó bértámogatás: 1.197 241 Ft
A Projekt megvalósításának kezdete: 2022.10.06
A Projekt fizikai befejezésének napja: 2022.10.28
A Támogatás intenzitása: 70 %
Projekt azonosító száma: PEM/01/023597-6/2022

Támogatási kategória:

Képzési támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikk)
Általános csekély összegű (de minimis) támogatás (1407/2013/EU bizottsági rendelet)
A támogatástartalom: 1 448 160,- forint, amely a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes MNB által közzétett két tizedesjegy pontossággal meghatározott árfolyamon
számítva 3 583,- EUR.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az Avarem Kft a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz keretén belül a 2021.12.20-án meghirdetett GINOP Plusz-1.2.3-21 felhívás alapján a 5800 Mezőkovácsháza belterület 2447/2 hrsz, Végegyházi út 3 alatti telephelyén fejlesztést hajt végre.

A GINOP_PLUSZ-1.2.3-21-2022-01617 azonosító számú „Technológiafejlesztés az AVAREM KFT-nél” című támogatási kérelmét az pályázati elbíráló hatóság támogatásra alkalmasnak minősítette.

A Támogató döntése alapján a vállalkozás 53 864 744 Ft összegű, feltételesen vissza nem térítendő támogatásra jogosult.

A Projekt megvalósításának kezdete: 2022.03.07.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023.03.31.

A Támogatás intenzitása: 70 %

A projekt vissza nem térítendő támogatásának finanszírozása az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A beruházással az Avarem Kft. azt a célt kívánja elérni, hogy a begyűjtött LED alapú hulladékok a megfelelő előválogatással, a feldolgozáshoz történő felkészítés és csoportosítás után, a kapcsolódó mérési technológia és az optimális irányítási rendszer szerint újrahasznosításra kerüljenek.

A beruházással a körforgásos gazdaság céljainak elérését és optimális megvalósítását tudjuk biztosítani.

Magyarországon ugyanúgy, mint az EU országok többségében ezen hulladékáram újrahasznosítása nem biztosított. A fentiek megvalósulása esetében, lehetségessé válik a LED fényforrások és lámpatestek újrahasznosítása és másodlagos ipari alapanyagok előállítása. A fejlesztéseknek köszönhetően a vállalati tevékenységek bővülése – új hulladékáram tárolása és feldolgozása válik lehetővé, vállalkozásunk termék, termelési, illetve szolgáltatási palettája bővül, valamint ennek a fejlesztésnek köszönhetően vállalkozásunk a termelési értékláncban előre lepő KKV lesz.

A vállalkozásunk számára az új tevékenységek az eredeti tevékenységekre épülve, azok folytonosságait megtartva tudnak tovább folytatódni és fejlődni.

A felhívás keretében az Avarem Kft. a következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások

alapján valósítja meg a pályázatban vállalt fejlesztéseit:

Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése, a vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális beruházás, tanácsadási szolgáltatások – a vállalkozás meglévő minőség- és környezetközpontú irányítási rendszerének ISO 45001:2018 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerelemekkel történő integrálása, fejlesztése, munkavállalók képzése, megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja az üzemi építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával és információs technológia-fejlesztés. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2017-00733 azonosító számú pályázat keretében megvalósításra került az Avarem Kft Mezőkovácsház-i telephelyén a „Vállalatirányítási rendszer fejlesztés az Avarem Kft.-nél Mezőkovácsházán” című projekt.

A Kormány célul tűzte ki, hogy a hazai kevésbé fejlett régiókban (Közép-Dunántúli régió, Nyugat-Dunántúli régió, Dél-Dunántúli régió, Észak-Magyarországi régió, Észak-Alföldi régió, Dél-Alföldi régió) (is) működő KKV-k hatékonyságának és jövedelemtermelő képességének infokommunikációs megoldásokkal történő erősítésének támogatására teremtsen lehetőséget, valamennyi gazdasági szektorban hogy a hazai vállalkozások infokommunikációs megoldásokkal és szolgáltatásokkal való ellátottságának javítása megvalósulhasson és azon keresztül létrejöhessen a működési hatékonyság és versenyképesség fokozása.

Ennek keretén belül – az Avarem Kft-nél fejlesztésre került Felhőalapú szolgáltatások bevezetésének szakmai megvalósításhoz kapcsolódó vállalati CRM értékesítési beszerzés logisztikai terület fejlesztése, munkafolyamat irányítás és szolgáltatásmanagement kialakítása.

A projekt vissza nem térítendő támogatásának finanszírozása az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból valósult meg.

A Támogatás intenzitása: 35 %

Vissza nem térítendő támogatás összege: 3 591 000 Ft.

Visszatérítendő hitel összege: 5 643 000 Ft.

A Projekt megvalósításának kezdete: 2020.08.03.

A Projekt fizikai befejezésének napja: 2022.04.28.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vállalkozásunk a Magyar Állam / Pénzügyminisztérium támogatásával 55%-os támogatási intenzitású projektet valósított meg "Eszközberuházás az AVAREM Kft-nél" címen.

A projekt keretében vállalkozásunk az alábbi, termelési kapacitást növelő eszközöket szerezte be: üvegcserép rostáló üveghomok gyártó berendezést és egy kalibrált kézi hidraulikus emelőkocsit mérleggel.

A fejlesztési célok eléréséhez a cég 13.103.200 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

 

Projektünk 2021 szeptember 30-án zárult, azonosítószáma: PM KKVESZKOZ 2018 A/339

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az Avarem Kft. Európai Uniós támogatás segítségével 70%-os támogatási intenzitású projektet valósít meg „Az AVAREM KFT. fejlesztése a modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodás érdekében” címen.

A projektben a modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodás érdekében, ömlesztett áruk tárolására alkalmas tartályok kialakítása történik meg, merev külső burkolattal, belülről lemezzel bélelve. Vállaljuk, hogy a megvalósítási időszak folyamán létszámunk legalább 90%-ának megfelelő számú munkavállalót foglalkoztatunk, alkalmazottjainkat folyamatosan képezzük, hogy tudásuknak megfelelően szakmai tapasztalatuk is bővüljön, mind szakmailag, anyagilag és emberileg biztonságba érezzék magukat és hosszú távra gondolkodjanak velünk.

A szerződött támogatás összege: 11.375 000 Ft. A projekt fizikai befejezési dátuma: 2020.12.22.                                                           

A projekt azonosító száma: VEKOP-1.2.6-20-2020-00344

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vállalkozásunk Európai Uniós támogatás segítségével 50%-os támogatási intenzitású projektet valósított meg "Termelési kapacitás bővítése az AVAREM Kft-nél" címen.

A projekt keretében vállalkozásunk az alábbi, termelési kapacitást növelő eszközöket szerezte be: bálázó (papírtömörítő) gépet, üvegaprító gépet, kalibrált békamérleget, illetve online nyilvántartó rendszert. A fejlesztési célok eléréséhez a cég 10.620.000 Ft vissza nem térítendő uniós támogatásban részesült.

Projektünk 2016.08.31-én zárult, azonosítószáma: GINOP-1.2.2-15-2015-00830.

        

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Egyéb tevékenységeink:

 

            

Rendezvény szervezés, szakmai előadások megtartása

 

           

Ingatlan hasznosítás, bérbeadás, raktározás

 

        

Szoftver honosítás, műszaki tanácsadás a Formance Kft. alvállalkozójaként

 

  

Logisztikai szoftver fejlesztés, elemzés, adatbázis kezelés